הנהלת הקונסרבטוריון

ישראלה שטיין

מנהלת הקונסרבטוריון

דר' שגיא זקוסקי

סגן מנהלת הקונסרבטוריון

מלכה שושן

מזכירה ומנהלת המשרד

טלי שי

(מזכירה (ערב

יעל מימון

מנהלת חשבונות

חגית נגר

ספרנית בספריה המוסיקלית ומנהלת תוכן דיגיטלי

שוש בן סהל

מנהלת מרכז מצויינות

עמרי עשור, רומן זזובסקי, חנן חוה, רונן צ'רי

אבות הבית

Please reload